User Ranking

1121 pt

Noboru Hirasawa

1005 pt

Hideichi Saito

1000 pt

Toshihiko Satou

1000 pt

Tomoki Banno

1000 pt

Tamori Hideaki

1000 pt

Masumi Sakikawa

1000 pt

山田正美

1000 pt

Yohei Sasaki

1000 pt

Akira Ito
11

1000 pt

Akio Fukuhara
12

1000 pt

Katsunori Takeyama
13

999 pt

Koji Sekihara
14

997 pt

Tadashi Ishida
15

990 pt

Tanaka Kohji
16

990 pt

Kimiko Katsuno
17

990 pt

韮澤修一郎
19

980 pt

Yohei Muraoka
20

980 pt

Masaki